Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:
Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking
gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed,
kan Lammertink Interim- en Projectmanagement niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Lammertink Interim- en Projectmanagement is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade,
direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website. De website is eigendom van Lammertink Interim- en Projectmanagement. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud
van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving en logo’s, behoren toe aan Lammertink Interim- en Projectmanagement.

Lammertink Interim- en Projectmanagement draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Lammertink Interim- en Projectmanagement aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.